Velkommen

Sensing Spirits se også www.jankepny.dk

Denne hjemmeside

 

...er et supplement til min officielle hjemmeside

 

 

www.jankepny.dk

 

Sensing-Spirits.dk er en hjemmeside, hvor jeg tid til anden vil fortælle lidt mere om, den åndelige verden set fra mit hjørne og om betragtninger, jeg har gjort mig med mit arbejde som medie og healer.

 

Hvem og hvad er "Sensing Spirits" ?

Da jeg fik rigtig kontakt med mine daværende 3 åndelige vejledere spurgte jeg om deres navn. På mit spørgsmål om hvorfor navnet "Sensing Spirits", svarede de mig:

 

"Fordi det går begge veje : we are the sensing spirits - and you are sensing spirits"

 

- enkelt og klart .

 

Hvad er åndelige vejledere ?

 

Åndelige vejledere er sjæle,som ikke behøver at reinkarnere. De har gennemgået adskillige liv og har opnået erfaring og balance nok, så de ikke kan få mere ud af at komme til Jorden igen. Deres ønske er at stå til rådighed for et menneske i dets udvikling på Jorden. Du kan altid kontakte dem, når du har ondt i livet eller står overfor problemer.Undervejs gennem din åndelige udvikling går åndelige vejledere fra og nye til, så de svarer til og kan hjælpe dig i din udvikling i din proces, hvor du er netop nu.

 

De åndelige vejledere, som er tilknyttet netop dig, har fået til opgave at være parate med råd og død, når du spørger dem til råds og de er valgt til netop den periode i dit liv, fordi de har erfaringer i det, du gennemgår i den periode. Når du spørger dem til råds, vil de kontakte dig via intuitive indskydelser og tanker. Det er op til dig - din egen fri vilje - om du vil lytte til og handle på deres råd.

 

Hvor mange åndelige vejledere har man? Det er meget individuelt, hvor mange og hvem dine åndelige vejledere er. Normalt er det én, to eller tre.

 

Vi har alle vore åndelige vejledere, men de færreste har kontakt med dem.

 

 

 

Den moderne vestlige verdens dilemma

 

Vort liv er fyldt med hændelser og forløb, som vi mere eller mindre lader os styre af –og som ikke nødvendigvis har med vort livsformål at gøre. Hændelser og forløb, som tager vor tid . "Normer" som sættes for os af andre, og som vi mener, vi skal leve op til. Hverdagen byder på så mange opgaver, at vi "mister" os selv og kommer til at fungere ud fra andre præmisser end det at nyde livet.

 

Selv i fritiden bruger vi kræfter på at pleje ego'et fremfor sjælen - og rigtig : "en sund sjæl lever i en sund krop", men når kroppen får al interessen i form af motion og fitness, så udsultes sjælen - den moderne vestlige verdens dilemma.

 

Når sjælen udsultes kan følelser som angst, depression, stress, mindreværd, smerter erstatte ligevægt, glæde, balance og harmoni. Vi bliver syge og kede af det, vi lider af mere eller mindre mindreværd.

 

Hvad er det, der styrer og kontrollerer dig??.

 

 

www.jankepny.dk / www.sensing-spirits.dk / www.4s-videncenter.dk

 

 

Jesus

 

The kingdom of Heaven is within you... Seek ye first the kingdom of Heaven and all things will be added unto you.

 

Buddha

 

However many holy words you read, how many you speak, what good will they do you if you do not act upon them?.

 

Thich Nhat Hanh

 

At any moment, you have a choice, that either leads you closer to your spirit or further away from it.

 

Lao Tzu

 

There are many paths to enlightenment. Be sure to take one with a heart.